Розширена  форма  інвестиційного  проекту

Найменування інвестиційного проекту  
Назва підприємства (організації)  
Реквізити підприємства (організації):

поштова адреса
телефон
факс
e-mail

 

Форма власності:

організаційно-правова форма
частка державної власності (%)

 

Керівник підприємства (організації):

посада
прізвище, ім’я, та по батькові
телефон керівника

 

Контактна особа по інвестиційному проекту:

посада
прізвище, ім’я, та по батькові
телефон

 

Основна продукція підприємства

(перелік товарів, послуг)

 
Статутний фонд підприємства (тис.дол.США)  
Кількість працюючих (осіб)  
Оборот підприємства по основному виробництву (тис.дол.США)  
Суть інвестиційного проекту  
Рівень готовності інвестиційного проекту  
Загальний обсяг інвестицій, (тис.дол.США), у тому числі:

власні кошти
потреба у інвестиційних коштах

 
Спосіб (форма) залучення інвестицій:

прямі інвестиції
портфельні інвестиції, в т.ч. приватизація
кредит
концесії
лізинг
інша (вкажіть)

 
Пропонується надання інвестору:

права придбання акцій, %
частка від об`єму продаж, %
частка виробленої продукції, %
частка від отриманого прибутку, %
інших прав (вкажіть)

 
Термін окупності проекту (років)  
Чиста теперішня вартість, NPV  
Індекс доходності, PI  
Рентабельність, CBR  
Внутрішня норма рентабельності, IRR, %  

Скачати форму

НАЗАД